Politika privatnosti

J. Chen Corporation poštuje privatnost svakog lica koje poseti naš web sajt. Želeli bismo da Vas informišemo o tipu podataka koje prikupljamo i o načinu na koji se ti podaci koriste shodno pravnim aktima i zakonskim propisima Repubike Srbije.


Prikupljamo podatke koji se odnose na konkretnu ličnost radi obrade i korišćenja samo ako odlučite da unesete te podatke ili izričito date svoj pristanak na to prihvatanjem "Uslova kupovine". Vaše lične podatke koristimo isključivo radi namene zbog koje su i dobrovoljno ostavljeni u cilju poručivanja i kupovine na www.jchencorp.com. Ako nam dobrovoljno dostavite podatke o svojoj ličnosti, mi te podatke nećemo koristiti, obrađivati niti preneti izvan okvira dopuštenih zakonom ili onih okvira koje Vi sami definišete u svojoj izjavi saglasnosti. Pored toga, mi ćemo vaše podatke dostaviti samo ukoliko smo u obavezi da to učinimo na osnovu zvaničnog ili sudskog naloga.


Kada posećujete naš veb sajt, neki podaci se automatski skladište na našim serverima shodno potrebama upravljanja sistemom, odnosno u statističke svrhe ili u cilju izrade rezervne kopije (backup). Ti podaci obuhvataju ime Vašeg internet provajdera, u nekim slučajevima Vašu IP adresu, verziju Vašeg softverskog pretraživača (browser), operativni kompjuterski sistem koji je korišćen da bi se pristupilo našem veb sajtu, veb sajt koji koristite da biste nas posetili, veb sajtove koje posećujete dok ste u kontaktu sa nama i, ukoliko je to u datoj situaciji primenljivo, sve reči na osnovu kojih ste pretraživali da biste došli do našeg veb sajta. U zavisnosti od okolnosti, iz tih podataka se možda mogu izvući izvesni zaključci o nekim posetiocima veb sajta. Međutim, u tom kontekstu ne koriste se nikakvi podaci o ličnosti. Ovi podaci koriste se isključivo pošto su anonimno uneti.


J. Chen Corporation
će Vaše podatke uskladištiti potpuno bezbedno i zato će preduzeti sve mere neophodne za zaštitu Vaših podataka od gubitka, zloupotrebe ili promena. J. Chen Corporation ne želi da prikuplja podatke o deci mlađoj od 14 godina. Tamo gde je to neophodno, sajt će na odgovarajućem mestu izričito skrenuti pažnju deci da ne treba da dostavljaju podatke o svojoj ličnosti.


Da bismo olakšali korišćenje našeg veb sajta, primenjujemo sistem "cookies". To su male jedinice podataka koje su neophodne za korišćenje našeg veb sajta, a Vaš pretraživač (browser) ih privremeno skladišti na hard disku Vašeg kompjutera. Informacije sadržane u "cookies" služe, između ostalog, pre svega za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se naš sajt bez teškoća koristi. "Cookies" koje mi koristimo ne sadrže nikakve uskladištene podatke o ličnosti. Većina pretraživača automatski prihvata "cookies".


Uskladištene podatke i naloge na sajtu koji se ne koriste duže od pet godina  J. Chen Corporation  će izbrisati u toku redovnog održavanja web sajta. U svakom trenutku Vi, razume se, možete zatražiti da podaci koji se odnose na Vas budu izbrisani i ranije. Takođe imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak koji ste dali za buduću obradu podataka o Vašoj ličnosti. U takvim slučajevima, ako imate bilo kakvu drugu želju u vezi sa podacima koji se odnose na Vašu ličnost, molimo Vas da dostavite e-mail na našu adresu. Takođe Vas molimo da nas na ovaj način kontaktirate ako želite da saznate da li smo prikupili neke podatke o Vama i, ako jesmo, koji su to podaci. Postaraćemo se da smesta odgovorimo na Vaše pitanje.Naša internet stranica bi mogla imati dodatke (plug-ins) društvene mreže facebook. com, kojim upravlja Facebook Inc., 1601 S California avenija, Palo Alto, CA 94303, SAD (Facebook). Konkretno, to bi mogli biti dodaci tipa Facebook “Like” odnosno “Dopada mi se” taster ili slični. Ako pristupite nekoj od naših internet stranica koja je opremljena takvim dodacima, Vaš internet pretraživač će uspostaviti direktnu vezu sa Facebook serverom i dodatak će biti prikazan na ekranu kroz komunikaciju sa Vašim pretraživačem. Dodatak će obavestiti Facebook server koju ste od naših internet stranica posetili. Ako imate profil na Facebook-u i ulogovani ste na korisnični nalog na Facebook-u, kada posetite našu internet stranicu, Facebook će preneti ovu informaciju Vašem korisničkom nalogu na Facebooku. Koristeći bilo koju od funkcija dodataka (npr. klikom na Like taster, ili ostavljanjem komentara), ova informacija će biti takođe preneta na Vaš korisnički nalog na Facebooku. Dodatne informacije o prikupljanju i upotrebi podataka od strane Facebook-a o pravima i mogućnostima zaštite Vaše privatnosti u ovom kontekstu, možete pronaći u informacijama o zaštiti podataka na Facebooku. Kako bi sprečili da Facebook poveže posetu našoj internet stranici sa Vašim koriničkim nalogom na Facebooku, morate se izlogovati sa Facebook naloga pre nego što posetite našu internet stranicu. Slični uslovi važe i za ostale mreže navedene na našim sajtovima.